January 20, 2022

Enciclopedia Română coordonată de Corneliu Diaconovici. Corespondența biroului redacțional din Sibiu cu colaboratorii

June 18, 2021

Gheorghe Bichicean, Francmasoneria în memoria istoriei. Realități și confuzii

June 18, 2021

Pr. Vasile Gafton, Ing. Prof. Maria Şinca (editori), Bucurii împărtăşite peste ani (Maria Paraschiv – file dintr-un „Jurnal al credinţei”)

Campania Armatei Române în Bulgaria: 1913

October 19, 2020

Campania Armatei Române în Bulgaria

Cărți sfinte, sfinții cărților, cărțile sfinților: expoziție ocazionată de anul comemorativ al Sfântului Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești:

October 19, 2020

Cărți sfinte, sfinții cărților, cărțile sfinților

Hermannstadt - Nagyszeben - Cibinium: culinaria rediviva

October 19, 2020

Hermannstadt – Nagyszeben – Cibinium: culinaria rediviva

Participanți din localități sibiene la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

October 19, 2020

Participanți din localități sibiene la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

October 19, 2020

Carte românească veche în comunități sibiene: surse documentare edite si ne-edite: repertoriu.

Carte românească veche în parohii greco-catolice din județele Brașov si Sibiu.

October 19, 2020

Carte românească veche în parohii greco-catolice din județele Brașov si Sibiu.

Carte românească veche în Rășinari.

October 19, 2020

Carte românească veche în Rășinari

Românii în Primul Război Mondial: Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

October 19, 2020

Românii în Primul Război Mondial: Marea Adunare Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.

Tipăritu-s-au în Ardeal, în cetatea Belgradului: 450 de ani de la tipărirea primei cărți la Alba lulia.

October 19, 2020

Tipăritu-s-au în Ardeal, în cetatea Belgradului: 450 de ani de la tipărirea primei cărți la Alba lulia.

Turnu-Roșu: Porcești: monografia unei frontiere

October 19, 2020

Turnu-Roșu: Porcești: monografia unei frontiere

Cartea românească veche din secolul al XVII-lea în colecțiile Bibliotecii Județene Mureș

October 19, 2020

Cartea românească veche din secolul al XVII-lea în colecțiile Bibliotecii Județene Mureș

Din istoria Francmasoneriei: Bălcescu și societățile secrete

October 19, 2020

Din istoria Francmasoneriei: Bălcescu și societățile secrete

Din istoria Francmasoneriei: Alexandru Vaida Voevod

October 19, 2020

Din istoria Francmasoneriei: Alexandru Vaida Voevod

Din istoria Francmasoneriei: dincolo de Poarta templului: studii

October 20, 2020

Din istoria Francmasoneriei: dincolo de Poarta templului: studii

Universalism masonic și interese naționale: (1914-1919) – Vol. 1: Deșertul reconcilierii: francmasoneria între republica universală și nevoia națională .

October 19, 2020

Universalism masonic și interese naționale: (1914-1919) – Vol. 1: Deșertul reconcilierii: francmasoneria între republica universală și nevoia națională .

Universalism masonic și interese naționale: (1914-1919) - Vol. 2: Ziditori pentru România: francmasoni în loja „Ernest Renan”.

October 19, 2020

Universalism masonic și interese naționale: (1914-1919) – Vol. 2: Ziditori pentru România: francmasoni în loja „Ernest Renan”.

Campaniile Armatei Române în comunicate oficiale: (1916-1919)

October 19, 2020

Campaniile Armatei Române în comunicate oficiale: (1916-1919)

Culinaria Transsylvanica.

October 19, 2020

Culinaria Transsylvanica

Primul Război Mondial în colecția de iconografie a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu

October 19, 2020

Primul Război Mondial în colecția de iconografie a Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.

Scaunul, Comitatul și Județul Sibiu: în colecții cartografice sibiene.

October 19, 2020

Scaunul, Comitatul și Județul Sibiu: în colecții cartografice sibiene

O istorie a secolului al XX-lea prin povesti de familie.

October 19, 2020

O istorie a secolului al XX-lea prin povesti de familie

Letrina: ornament tipografic

October 19, 2020

Letrina: ornament tipografic

Făuritorii Marii Uniri: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj- Napoca

October 19, 2020

Făuritorii Marii Uniri: Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei Cluj- Napoca

Mari sibieni pentru Marea Unire

October 19, 2020

Mari sibieni pentru Marea Unire

Octavian Smigelschi: promotorul unei viziuni artistice naționale

October 19, 2020

Octavian Smigelschi: promotorul unei viziuni artistice naționale

Consiliul Național Român Satu Mare: Satu Mare și Marea Unire: documente: (1918-1919) - Vol. 1

October 19, 2020

Consiliul Național Român Satu Mare: Satu Mare și Marea Unire: documente: (1918-1919) – Vol. 1

Consiliul Național Român Satu Mare: Satu Mare și Marea Unire: documente: (1918-1919) - Vol. 2

October 19, 2020

Consiliul Național Român Satu Mare: Satu Mare și Marea Unire: documente: (1918-1919) – Vol. 2

Cartea românească veche în tipografia dinastiei Bart: (sfârșitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea)

October 19, 2020

Cartea românească veche în tipografia dinastiei Bart: (sfârșitul sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea)

O istorie a românilor pentru liceeni

October 19, 2020

O istorie a românilor pentru liceeni

O istorie a românilor pentru liceeni

October 19, 2020

O istorie a românilor pentru liceeni

October 19, 2020

Călimănești: între istorie, mit și legendă: culegere de texte literare

Monografia Comunei Sadu

October 19, 2020

Monografia Comunei Sadu

Bucătăria la curtea princiară a Transilvaniei în sediul XVI

October 19, 2020

Bucătăria la curtea princiară a Transilvaniei în sediul XVI

Autografe și dedicații în fondul documentar „Andrei Oțetea"

October 19, 2020

Autografe și dedicații în fondul documentar „Andrei Oțetea”

Autografe și dedicații în fondul documentar „Aurel și Emil Cioran"

October 19, 2020

Autografe și dedicații în fondul documentar „Aurel și Emil Cioran”

Autografe și dedicații în fondul documentar „Ioana Postelnicu”

October 19, 2020

Autografe și dedicații în fondul documentar „Ioana Postelnicu”

Colecțiile de publicații ale Bibliotecii Județene ASTRA: Fondul documentar Andrei Oțetea

October 19, 2020

Colecțiile de publicații ale Bibliotecii Județene ASTRA: Fondul documentar Andrei Oțetea

Colecțiile de publicații ale Bibliotecii Județene ASTRA: Fondul documentar Ioana Postelnicu

October 19, 2020

Colecțiile de publicații ale Bibliotecii Județene ASTRA: Fondul documentar Ioana Postelnicu

Cercul de istorie: concept și demers aplicativ

October 19, 2020

Cercul de istorie: concept și demers aplicativ

Arheologii timpului lor: memorii, constatări, previziuni

October 19, 2020

Arheologii timpului lor: memorii, constatări, previziuni

Literatura istorică de la romani la romantici: o viziune critică

October 19, 2020

Literatura istorică de la romani la romantici: o viziune critică

O altă cronică a Sibiului - Hermannstadt: 1930-2010.

October 19, 2020

O altă cronică a Sibiului – Hermannstadt: 1930-2010

Românii din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș în Primul Război Mondial

October 19, 2020

Românii din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș în Primul Război Mondial

Românii din Bungard, Mohu, Șelimbăr și Veștem în Primul Război Mondial: ancheta ASTREI

October 19, 2020

Românii din Bungard, Mohu, Șelimbăr și Veștem în Primul Război Mondial: ancheta ASTREI

Românii din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș în Primul Război Mondial

October 19, 2020

Românii din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș în Primul Război Mondial

Românii din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș în Primul Război Mondial

October 19, 2020

Românii din Transilvania, Banat, Crișana, Sătmar și Maramureș în Primul Război Mondial. VOL 2.

Monografia comunei Cristian - Brașov - Vol. 1: De la întemeiere până la Marele Război.

October 19, 2020

Monografia comunei Cristian – Brașov – Vol. 1: De la întemeiere până la Marele Război.

 Franța: o inimă care a bătut pentru Marea Unire

October 19, 2020

 Franța: o inimă care a bătut pentru Marea Unire

 Prima enciclopedie românească în documente ale Arhivelor Naționale ale României

October 19, 2020

 Prima enciclopedie românească în documente ale Arhivelor Naționale ale României

Basarabia, Bucovina și Transnistria în „Fondul S” al Bibliotecii ASTRA

October 19, 2020

 Basarabia, Bucovina și Transnistria în „Fondul S” al Bibliotecii ASTRA.

Enciclopedia Română

October 20, 2020

Enciclopedia Română coordonată de Corneliu Diaconovici. Corespondența biroului redacțional din Sibiu cu colaboratorii

Enciclopedia Română coordonată de Coorneliu Diaconovici

October 20, 2020

Enciclopedia Română coordonată de Coorneliu Diaconovici. Corespondența biroului redacțional din Sibiu cu colaboratorii – vol.2