Editura ARMANIS

Proiectul editorial vizează promovarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.

Editura Armanis, fondată la Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu, a fost înregistrată în baza de date a Bibliotecii Naționale a României la 31 august 2011. Încă de atunci, ne-am propus să construim o strategie de dezvoltare editorială care să corespundă standardelor naționale și internaționale. Portofoliul de publicații include lucrări din domeniul științelor socio-umane, în acest sens, cel mai bine reprezentată fiind istoria. Fiecare apariție înseamnă pentru noi calitate și performanță.

Numele editurii este inspirat de proverbul latin „Claustrum sine armario est quasi castrum sine armamentario” / „O mânăstire fără bibliotecă este asemenea unei fortărețe fără arme”. În Evul Mediu Occidental, biblioteca era numită armarium, armarius fiind cel care o avea în custodie. În acele vremuri, adesea, bibliotecile aparținând mânăstirilor generau manuscrise. Astăzi, Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu susține activitatea Editurii Armanis, întemeiată din prețuire pentru carte și creatorii săi.

Redacția editurii este afiliată Centrului de Cercetări „Andrei Oțetea”, înființat de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu. Referenți specializați examinează și evaluează conținutul fiecărui material propus pentru tipărire. Au fost publicate volume ale unor cercetători recunoscuți, cărți și antologii de poezie, biografii, monografii, albume de artă.

Misiunea noastră este de a promova activ și creativ lectura și cultura, prin intermediul unor parteneriate solide. Editura Armanis pune la dispoziția autorilor soluții editoriale care confirmă valoare lucrărilor acestora. Colaborăm constant și constructiv cu beneficiarii serviciilor noastre pentru a oferi împreună cititorilor o experiență de lectură frumoasă. Echipamentele performante și profesionalismul membrilor echipei garantează calitatea estetică a fiecărei lucrări. Reușita demersului nostru este un rezultat al îmbinării competențelor specialiștilor în domeniul editorial cu tehnologia avansată.

Editura Armanis este acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice, la categoria C, domeniul Istorie și studii culturale, poziția 108 (vezi aici).

Founded at ASTRA Library of Sibiu County, Armanis Publishing House was registered in the National Library of Romania database on the 31st of August 2011. Ever since then, we have been building editorial strategies that meet national and international standards. The publishing portfolio includes works in the fields of socio-human sciences, the most represented being the fields of history. Our goals are quality and performance in the publishing process.

Armanis Publishing House is affiliated with “Andrei Oțetea” Research Centre, established by ASTRA Library of Sibiu County. Peer reviewers examine and evaluate the content of materials prepared to be printed. We have been published books written by recognized researchers, books and anthologies of poetry, biographies, monographs, art books.

Our mission is to actively foster reading and culture through solid partnerships. Armanis Publishing House provides editorial solutions certifying the value of the published material. We constantly and constructively collaborate with the recipients of our services in order to give readers a pleasant reading experience. The performance equipment and the expertise of our team guarantee the aesthetic quality of each work. Our approach combines skills of editorial professionals with advanced technology.

The name of the publisher is inspired by the Latin proverb ‘Claustrum sine armario est quasi castrum sine armamentario’ / ‘A monastery without a library is like a fortress without weapons’. In the Western Middle Ages, the library was called armarium, where armarius was the one who had it in custody. In those times, often, libraries belonging to the monasteries generated manuscripts. Today, the ASTRA Sibiu County Library supports the work of the Armanis Publishing House, based on the value of the book and its creators.

Armanis Publishing House is accredited by the National Council for Scientific Research and classified into category C, History and Cultural Studies, position 108 (see here).

Vrei să publici o carte? Te ajutăm noi? Contactează-ne