EDITURA BIBLIOTECII ASTRA

Proiectul editorial vizează promovarea, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural al Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu.

Editura Bibliotecii ASTRA, cunoscută drept Editura Armanis până la 1 aprilie 2024, este parte integrantă a bibliotecii publice sibiene. Înregistrată în baza de date a Bibliotecii Naționale a României la 31 august 2011, denumirea a fost schimbată în 2024, pentru a exprima în mod explicit apartenența la familia ASTRA și la moștenirea culturală a primei biblioteci publice a românilor din Transilvania.

Întemeiată din prețuire pentru carte și creatorii săi, editura își continuă misiunea asumată, promovând activ și creativ lectura și cultura, prin intermediul unor parteneriate solide. Editura Bibliotecii ASTRA pune la dispoziția autorilor soluții editoriale care confirmă valoarea lucrărilor acestora. Specialiștii instituției comunică în mod constant și constructiv cu beneficiarii serviciilor pentru a oferi împreună cititorilor o experiență de lectură frumoasă. Echipamentele performante și profesionalismul membrilor echipei garantează calitatea estetică a fiecărei lucrări.

Strategia de dezvoltare a editurii urmărește respectarea standardelor naționale și internaționale. Portofoliul de publicații include lucrări din domeniul științelor socio-umane, în acest sens, cel mai bine reprezentată fiind istoria. Fiecare apariție înseamnă calitate și performanță.

Redacția editurii este afiliată Institutului de Cercetare „Andrei Oțetea”, înființat de Biblioteca Județeană ASTRA Sibiu. Referenți specializați evaluează conținutul fiecărui material propus. Au fost publicate volume ale unor cercetători recunoscuți, cărți și antologii de poezie, biografii, monografii, albume de artă.

Editura este acreditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice, la categoria C, domeniul Istorie și studii culturale, poziția 108 (vezi aici).

The ASTRA Library Publishing House, known as Armanis Publishing House until April 1, 2024, is part of the public library of Sibiu. It was registered in the database of the National Library of Romania on August 31, 2011 and its name was changed in 2024 to convey clearly its belonging to the ASTRA family and the cultural heritage of the first public library of the Romanians in Transylvania.

The ASTRA Library Publishing House was established out of respect and appreciation for books and its creators. It continues its mission and promotes reading and culture through solid partnerships. The ASTRA Library Publishing House provides authors with editorial solutions confirming the value of their works.

Our experts support constant and constructive communication with the recipients of our various editing services in order to offer outstanding reading experiences to all readers. Our proficiency and high-performance equipment guarantee the aesthetic qualities of each work.

Our editorial strategy complies with national and international standards. The publication portfolio includes works in the field of socio-human sciences, history being the most represented. Each publication stands for both quality and performance.

The editorial staff are affiliated with the „Andrei Oțetea” Research Institute established by the ASTRA County Library of Sibiu. Peer reviewers evaluate the content of proposals. There have been published volumes by renowned scholars, books and anthologies of poetry, biographies, monographs, and art albums.

Armanis Publishing House is accredited by the National Council for Scientific Research and classified into category C, History and Cultural Studies, position 108 (see here).

Vrei să publici o carte? Te ajutăm noi? Contactează-ne