Obiectiv

Promovăm cărți de factură istorică pentru cei pasionați de lectură

Obiectivul principal al activității Editurii Armanis este de a publica lucrări din domeniul științelor socio-umane, în portofoliul nostru cel mai bine reprezentate fiind istoria, studiile culturale și beletristica. Ne adresăm atât publicului larg, cât și profesioniștilor.

În vederea atragerii de autori care să publice lucrări științifice, Editura Armanis își promovează serviciile în cadrul unor evenimente cu specific academic și cultural și pe toate canalele de comunicare ale Bibliotecii Județene ASTRA Sibiu, în mediul online sau în presa scrisă.

Etape

Documente necesare pentru publicare

Dacă doriți să vă publicați lucrarea la Editura Armanis, prezentați următoarele documente :

 • CV actualizat;
 • prefața sau prezentarea lucrării;
 • cuprinsul sau structura lucrării;
 • două referate/ recomandări de publicare.

Transmiterea lucrărilor către editură se face în format electronic, prin intermediul poștei electronice, la adresa editura.armanis@gmail.com și/sau pe dispozitiv digital de stocare (stick USB etc.).

Vă recomandăm să redactați textul utilizând stilul de font Times New Roman, corp de literă 12, spațiere interliniară la un rând, urmând ca acesta să fie trimis corectat și îngrijit.

Preluarea manuscrisului de la autor se face de către editor, în format electronic editabil Word.

Condiții oferite de editură

În vederea realizării în condiții optime a lucrărilor editoriale, Editura Armanis îndeplinește următoarele:

 • respectarea termenului de apariție a lucrărilor;
 • asigurarea calității în etapa de editare DTP (procesarea textului şi imaginilor unui document);
 • respectarea drepturilor de autor;
 • remiterea exemplarelor oferite gratuit autorilor (în conformitate cu prevederile Contractului de cesiune a drepturilor de autor);
 • garantarea obținerii calificativelor din partea echipei de peer reviewers.
Procesul de editare

Lucrarea primită la editură este supusă procedurii de identificare a plagiatului, în urma acestei operațiuni generându-se un raport pe care îl veți primi ulterior prin email. Dacă raportul indică un procent de similitudine mai mic de 14%, cartea intră în procesul de editare. În cazul în care procentul este mai mare de 14%, editura vă remite documentul în vederea revizuirii, verificării și citării corecte a tuturor surselor evidențiate de raport.

Biblioteca Națională a României atribuie fiecărei lucrări acceptate pentru publicare un cod ISBN și descrierea CIP corespunzătoare. Acestea vor fi primite în termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare. Editura Armanis creează două variante de copertă pentru fiecare lucrare aflată în procesul de publicare. Documentul în format Word și cele două variante de copertă vor fi trimise către beneficiar pentru eventuale modificări.

După primirea descrierii CIP și a vizei Bun de Tipar (atât pentru interior, cât și pentru copertă), lucrarea va fi tipărită și oferită autorului.

Costurile publicării sunt suportate de beneficiar, acestea fiind stabilite în funcție de formatul dorit și numărul de pagini, tirajul minim fiind de 100 de exemplare/ titlu. Din tirajul stabilit, șapte exemplare sunt depuse la Depozitul Legal al Bibliotecii Naționale a României, iar două exemplare rămân la Editura Armanis pentru fondul de carte.

Procesul de editare durează maxim 60 de zile lucrătoare. 

Condiții premergătoare trimiterii documentului către membrii echipei de referenți de specialitate:

– actualitatea și originalitatea subiectului tratat corespunzător standardelor și tematicii domeniului;
– conținutul științific al materialului să fie substanțial;
– argumentarea științifică a ideilor să fie logică;
– sursele bibliografice să fie relevante și utilizate corect;

– citarea literaturii de specialitate trebuie să fie corectă;
– claritatea, concizia și acuratețea textului;
– stil concis și elevat;
– concluziile manuscrisului să concorde cu obiectivul acestuia.

 

Procesul de evaluare a lucrărilor

Procesul de evaluare inter pares (peer review) este realizat de referenți specializați în domeniul științelor socio-umane. Echipa noastră de referenți evaluatori este formată din cadre didactice ale Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Procesul de evaluare este imparțial și confidențial. Referenții primesc documentele însoțite de un cod numeric corespunzător solicitării pentru editarea lucrării depuse de beneficiar. Acestuia i se va comunica  în termen de 30 de zile lucrătoare decizia referenților în legătură cu dreptul de publicare al acesteia.

Pentru fiecare lucrare, Editura Armanis încheie un Contract de cesiune a drepturilor de autor prin care autorul garantează că lucrarea este originală, că editarea și comercializarea acesteia nu vor prilejui în niciun fel o violare a altor drepturi de autor sau o încălcare a altor contracte sau înțelegeri anterioare existente între autor și terți. Acest Contract precizează, de asemenea, că nimic legat de editarea lucrării nu poate genera urmărirea penală sau acțiuni civile.

Editura centralizează toate observațiile făcute de referenții științifici care analizează următoarele aspecte:
– riscul de plagiat;
– conflictul de interese;
– păstrarea confidențialității subiecților incluși în cercetare.

Aprobarea finală în vederea publicării manuscriselor se face de către referenții cu care editura colaborează și care și-au dat acordul de a participa la procesul de peer review.

Cei doi referenți de specialitate desemnați vor evalua lucrarea individual, după următoarele criterii:

– originalitate;
– valoare științifică;
– calitatea corespunzătoare a lucrării științifice;
– actualitatea temei abordate de autor.

Cei doi referenți vor trimite pe adresa editurii câte un referat de evaluare, care conține aprecieri cu privire la valoarea științifică a lucrării și, dacă este cazul, vor formula recomandări.

Dacă ambele referate sunt nefavorabile, lucrarea va fi respinsă. În situația în care unul dintre referate este favorabil, iar celălalt este nefavorabil, se va apela la un al treilea referent de specialitate. Lucrarea va fi publicată doar dacă cel de al treilea referat va fi favorabil, luând în considerare eventualele recomandări.

Lucrarea va primi unul din cele trei calificative:

 • „Acceptată pentru publicare fără modificări”;
 • „Acceptată pentru publicare, cu modificări”;
 • „Respinsă”.

Autorului i se vor comunica decizia și recomandările referenților, păstrându-se confidențialitatea pe tot parcursul etapei.

Vrei să publici o carte? Te ajutăm noi? Contactează-ne