Octavian Smigelschi: promotorul unei viziuni artistice naționale

Octavian Smigelschi: promotorul unei viziuni artistice naționale. Octavian Smigelschi: the Promoter of the National Artistic Vision.

Chituta, Alexandru-Constantin

Prin harul și talentul său, dublate de o muncă asiduă pentru identificarea adevăratelor valori identitare – a întreprins nenumărate călătorii de studii prin satele ardelene, bănățene, muntenești și moldovenești – Octavian Smigelschi descoperă adevărul etern al formelor artistice, aflate dincolo de vicisitudinile timpului. Tensiunea dintre sacru și estetic, specifică picturii religioase, se concretizează în lucrările sale printr-un efort permanent către perfecțiune.

Sibiu, Armanis, 2018, 154 p.: il.; 29 cm.
ISBN: 9786068815350